Kopiowanie kont między planami różnych podmiotów przeprowadza się na zakładce "Opcje planu kont" nowego, docelowego planu kont. Dzięki tej opcji można tworzyć własne "wzorcowe" plany kont i stosować je dla nowo zakładanych podmiotów.

Aby skopiować konta należy wskazać źródłowy plan kont, ewentualnie zaznaczyć dodatkowe opcje kopiowania, i kliknąć "Kopiuj konta".


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.