Program automatycznie dodaje wiele typowych pozycji na fakturach dla klientów po skonfigurowaniu stawek za usługi księgowe w oknie edycji klienta. Jednak mogą występować różne inne rodzaje usług, które nie będą doliczone automatycznie. 

Takie dodatkowe usługi zapisuje się w "Sprzedaż/Fakturowanie usług" pod węzłem klienta, poniższy film pokazuje jak to się robi. Pozycje tu dodane będą uwzględnione w następnej fakturze, można też odroczyć ich doliczenie podając datę po której mogą pojawić się na fakturze.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.