Ceny dla najważniejszych dokumentów są określane w oknie edycji klienta. Ceny te są stosowane automatycznie dla wszystkich dodanych dokumentów wystawionych dla klienta, ale podczas zapisywania dokumentu (i w oknie jego właściwości) istnieje możliwość ustalania ceny innej lub rezygnacji z fakturowania tej pozycji. Możliwe jest też ustalanie ceny dla innych dokumentów, dla których nie definiuje się cen w oknie edycji klienta.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.