Ewidencji wyposażenia nie prowadzi się od roku 2020

Aby włączyć ewidencję wyposażenia dla lat 2020 i kolejnych należy zaznaczyć tą opcję w oknie konfiguracji:Księgowanie zakupu wyposażenia

Sposób księgowania zakupu wyposażenia widać poniżej:


Dokument-ksiegowy-zakup-wyposazenia.pngEwidencja wyposażenia

Dokumenty księgowe wprowadzane jako Zakup wyposażenia są automatycznie przenoszone do Ewidencji wyposażenia pod Ewidencje księgowe. Drukowanie tej ewidencji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Drukuj na pasku narzędzi.

Pozycje ewidencji wyposażenia należy uzupełnić o dodatkowe dane nie dostępne w oknie wprowadzania dokumentu. Są to Miejsce użytkowania wyposażenia, Data likwidacji i Przyczyna likwidacji. Pole Nazwa wyposażenia ma zawartość taką samą jak pole Opis przy wprowadzaniu dokumentu zakupu, zmiana nazwy zmienia też opis dokumentu.


Dokument-ksiegowy-zakup-wyposazenia-ewidencja.png

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.