Ewidencja przebiegu pojazdów nie obowiązuje od 2019 roku, domyślnie opcje z nią związane są wyłączone w programie dla roku podatkowego 2019 i późniejszych. 


W programie dostępne są opcje odliczenia częściowego kosztów, program oblicza automatycznie odliczenie 75% i 20% kosztów. Dostępne są także opcje jednoczesnego odliczenia 50% VAT i ograniczenia kosztów. Poniższy film pokazuje jak odliczyć 50% VAT i 75% kosztów. 


Przypominamy, że odliczenie 20% kosztów stosuje się dla wydatków na samochody nie będące środkami trwałymi w firmie. Stawka ta zastępuje dotychczasową "kilometrówkę", tak więc typ dokumentu "Wydatki na samochód prywatny" przestaje mieć zastosowanie od stycznia 2019. Kosztem uzyskania przychodu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest tylko 20% poniesionego wydatku.


Ewidencję przebiegu można włączyć dla roku 2019 i późniejszych włączając tą opcję w ustawieniach programu:

Elementy ewidencji przebiegu pojazdów w TaxMachine

Lista stawek przebiegu pojazdów

Lista stawek służy do definiowania stawek przebiegu.

Lista pojazdów

Należy w niej wprowadzić używane pojazdy.
Lista przebiegów pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych

Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi.Ewidencja-przebiegu-przebiegi.pngDokument KPiR, typ dokumentu: Wydatki na samochód prywatny

Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu.Ewidencja-przebiegu-kpir.pngRaport ewidencja przebiegu pojazdu

Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych.

Raport-ewidencja-przebiegow.pngDrukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów.


Ewidencja-przebiegu-raport.png
Kwotę wyliczoną w raporcie Ewidencje przebiegu pojazdów należy zaksięgować w kolumnie Pozostałe wydatki księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie.


Ewidencja-przebiegu-ksiegowanie.png

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.