TaxMachine umożliwia dodanie znaku graficznego firmy do faktury. Poniżej dodano plik graficzny, szerkość określono w procentach. Jeżeli nie podano szerokości to logo będzie zajmowało całą szerokość strony i wynikającą z tego wysokość.

Logo wskazano w fakturze, kolejne faktury będą automatycznie kopiowały tą pozycję:
Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.