W trakcie roku podatkowego może dojść do zmiany formy opodatkowania, np. w wyniku utraty możliwości rozliczania ryczałtem lub podatkiem liniowym w trakcie roku. W takim przypadku sposób postępowania zależy od tego z jakiej formy na jaką formę opodatkowania czy ewidencji następuje zmiana.


Jeżeli podatek był opłacany wg zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) i prowadzona była podatkowa księga przychodów i rozchodów, oraz nowa forma opodatkowania to także zasady ogólne na PKPiR, to wystarczy podczas wyliczania zaliczek podatkowych wskazać nową formę opodatkowania, z ewentualnym przeliczeniem wcześniejszych zaliczek wg nowej formy opodatkowania.


Natomiast przy przejściu między różnymi formami ewidencji (np. ryczałt na KPiR lub odwrotnie) niezbędne jest ponowne założenie tej samej firmy (można zastosować różne nazwy własne by ich potem nie pomylić) i dodanie udziału do tej nowej firmy w istniejącym już właścicielu. Wówczas ewidencje księgowe za kolejne miesiące po przejściu będą prowadzone w tym drugim podmiocie, natomiast zaliczki na podatek pod istniejącym już właścicielem.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.