Korygując VAT naliczony u dłużnika z powodu nie opłacenia faktur należy założyć odpowiednie rejestry VAT i zaksięgować do nich kwoty korygowanego VAT-u. Poniższy film pokazuje jak założyć te rejestry i zaksięgować korektę na minus z powodu braku zapłaty oraz korektę na plus po uregulowaniu należności. 

Dla uproszczenia obywa księgowania na filmie są ujęte w tym samym miesiącu, rzeczywiste księgowanie korekty na plus odbędzie się w miesiącu uregulowania zaległości po miesiącu korekty na minus.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.