W wersji TaxMachine dla biur rachunkowych, wysyłka odbywa się w tle i nie musi być nadzorowana. Wygenerowane wiadomości nie są od razu wysyłane, wysyłka odbywa się automatycznie w tle po zatwierdzeniu wysyłki wiadomości - należy wejść w "Wszystkie wiadomości" i zatwierdzić wysyłkę dla wszystkich lub wybranych wiadomości wychodzących, wiadomości mogą być edytowane przed wysyłką.

Wiadomości wysłane do danego klienta są widoczne pod jego firmą:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.