Faktury wystawione dla klientów biura mogą być do nich wysłane w postaci elektronicznej. Wysyłka będzie przeprowadzona dla wszystkich zaznaczonych klientów, dla których w oknie edycji firmy, zakładka "Fakturowanie dla biur rachunkowych" zaznaczono opcję wysyłki i podano adres e-mail do wysyłki faktur.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.