Przed usunięciem firmy należy usunąć wszystkie wskazujące ją udziały pod właścicielami, program nie pozwoli na usunięcie firmy dla której zdefiniowano udziały.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.