Okno edycji klienta posiada pole związane z płatnościami z góry. Zaznaczenie tej pozycji nie wpływa w żaden sposób na sposób prowadzenia rozrachunków z klientem, jest to tylko oznaczenie dla pracowników biura. Klienci płacący z góry, w modelu realizowanym w programie TaxMachine, kwotę do zapłaty mają wyliczaną jako kwotę opłat stałych (podstawowa stawka za usługi księgowe, podstawowa stawka za płace plus opłata za płace od ilości pracowników wpisanych w oknie edycji klienta) plus opłaty za zaległe faktury (w tym modelu powinny to być opłaty za stawki zmienne i usługi dodatkowe naliczone na fakturze po opłaceniu z góry stawek stałych).


Poniższy film pokazuje te pola w oknie edycji klienta oraz kolumny na liście klientów.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.