Należy kliknąć przycisk "Create a new schema in the connected server", wpisać nazwę bazy, z listy "Collation" wybrać utf8_polish_ci i kliknąć "Apply" i w następnym oknie nowu "Apply".


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl