Poniższy film pokazuje jak zaksięgować roczną korektę VAT naliczonego od pozostałych nabyć i od środków trwałych (art. 90 i 91 ustawy o VAT), a także korekty przy zmianie przeznaczenia nabytych towarów z związanych ze sprzedażą opodatkowaną na związane ze sprzedażą zwolnioną lub odwrotnie. Dotyczy to też korekt częściowego odliczenia VAT dla samochodów osobowych w pięcioletnim okresie korygowania.

Korekta ta musi być zaksięgowana do odpowiednich rejestrów VAT bowiem jest wykazywana także w części ewidencyjnej JPK_V7.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.