Poniższy film pokazuje jak zaksięgować roczną korektę VAT naliczonego od pozostałych nabyć i od środków trwałych. Korekta ta musi być zaksięgowana do odpowiednich rejestrów VAT bowiem jest wykazywana także w części ewidencyjnej JPK_V7.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl