Odliczenie kwoty zwrotu z tytułu zakupu kasy fiskalnej dokonywane jest bezpośrednio w części deklaracyjnej JPK_V7M/K. Poniżej pokazano w których polach należy wpisywać kwoty zwrotu. 

Kwota do odliczenia jest możliwa do wpisania tylko jeżeli występuje podatek do zapłaty. W przypadku braku podatku do zapłaty kwotę należy wpisać w pole kwoty przysługującej do zwrotu. W przypadku, gdy podatek do zapłaty jest mniejszy niż pełna kwota odliczenia, kwotę ulgi należy podzielić na te dwa pola, część będzie do odliczenia i część do zwrotu.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.