W oknie edycji firmy, na zakładce "Podatki", określa się formę opodatkowania, opcje VAT, w tym określić czy podmiot jest podatnikiem czynnym lub zwolnionym i wyznaczyć limit zwolnienia VAT, można też wygenerować numer mikrorachunku podatkowego. Możliwe jest także sprawdzenie statusu VAT podatnika na białej liście. 

Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo powinni tu zaznaczyć pole "Zwolnienie podmiotowe", mogą też wyliczyć limit przychodów do zwolnienia. Brak zaznaczenia pola "Podatnik VAT" będzie skutkował ukryciem pól VAT w oknie edycji dokumentu księgowego, zarówno jeżeli chodzi o ewidencje podatkowe jak i księgi rachunkowe.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.