Na filmie dodano utworzono nowy dokument magazynowy wydania na zewnątrz WZ. Zwróćmy uwagę, że wydruk tego dokumentu występuje w dwóch wersjach, dla klienta drukujemy dokument w cenach sprzedaży, natomiast do celów wewnętrznych należy wydrukować dokument wyceniany w cenach nabycia/kosztu wytworzenia. Wartość rozchodu jest ustalana automatycznie na podstawie wcześniejszych przyjęć, w razie braku towaru na magazynie ilość zostanie ograniczona do wysokości stanu. Metodę wyceny (dostępne są FIFO i LIFO) ustala się w oknie edycji firmy, zakładka Magazyn.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.