Poniższy film pokazuje jak dodać właściciela oraz dodać udział właściciela w firmie. Prosimy zwrócić uwagę na to, że właścicieli dodajemy pod głównym węzłem "Właściciele (osoby fizyczne)" a nie pod "Właściciele" pod firmą. Udziały można dodawać także tylko pod głównym węzłem, właściciel pojawia się automatycznie pod firmą po dodaniu udziału do niej.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.34.1.4745, TaxMachine PITy 24.1.1.438.