Poniższy film pokazuje jak dodać właściciela oraz dodać udział właściciela w firmie. Prosimy zwrócić uwagę na to, że właścicieli dodajemy pod głównym węzłem "Właściciele (osoby fizyczne)" a nie pod "Właściciele" pod firmą. Udziały można dodawać i zmieniać także tylko pod głównym węzłem, właściciel pojawia się automatycznie pod firmą po dodaniu udziału do niej.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl