Pracowników dodaje się pod firmą, Płace/Pracownicy:

W oknie edycyjnym należy podać wymagane dane:

Pod pracownikiem dostępne są dodatkowe opcje:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.