Dzisiejsza aktualizacja to głównie:

  • dodano nową wersję schematu XSD dla PIT-11(29), wersja 1-1E,
  • dodano nowy raport obrotów kont syntetycznych i analitycznych dla pełnej księgowości, konta syntetyczne (i inne konta z kontami niższego poziomu) są w nim wykazywane z obrotami i saldami uwzględniającymi obroty i salda kont niższego poziomu, jest to więc połączenie obrotów kont syntetycznych i analitycznych,
  • dodano generowanie raportów obrotów kont z poziomu okna edycji planu kont.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.