Najnowszą wersję serwera MySQL można pobrać z:


https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html


Bezpośredni link do instalatora Windows:

https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLInstaller/mysql-installer-web-community-8.0.25.0.msi


Adres głównej strony:

https://dev.mysql.com/Po pobraniu uruchamiamy instalator. Należy zainstalować komponenty: MySQL Server i MySQL Workbench. Reszta komponentów może być instalowana w razie potrzeby, do działania programu TaxMachine nie są one potrzebne.


Instalacja i wstępna konfiguracja przeprowadzana jest z poziomu instalatora, pomoc na temat instalacji znajduje się na: 

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/installing.htmlPo instalacji i uruchomieniu serwera należy uruchomić MySQL Workbench. Niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

  1. Utworzenie nowej bazy danych.
  2. Dodanie użytkownika MySQL który będzie miał dostęp do bazy danych TaxMachine.
  3. Zwiększenie parametru max_allowed_packet do przynajmniej 200MB lub więcej.
  4. Dla MySQL 8 należy ustawić metodę autentykacji na mysql_native_password jeżeli nie wybrano jej w czasie instalacji serwera (default_authentication_plugin = mysql_native_password).


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl