Do najczęstszych przyczyn problemów w działaniu programu należą:

  1. Błędne lub uszkodzone pliki konfiguracyjne: aby usunąć przyczynę należy zresetować ustawienia programu naciskając Ctrl + Alt + R, przed resetowaniem program najlepiej uruchomić ponownie, po resecie także wymagane jest ponowne uruchomienie programu.
  2. Brak lub uszkodzenie plików programu, należy odinstalować program i zainstalować ponownie z aktualnego instalatora, instalator należy uruchomić "jako administrator". 
  3. Problemy powodowane przez antywirusy lub zapory. Aby zweryfikować czy antywirus/zapora powoduje problemy należy ją wyłączyć i sprawdzić działanie programu.
  4. Problemy wynikające z braku uprawnień, należy uruchomić program "jako administrator" i sprawdzić czy problem ustąpił, jeżeli tak to należy skorygować uprawnienia, ewentualnie przeinstalować program jak w punkcie 2, instalator uruchomić "jako administrator".
  5. Przestarzały system operacyjny, program wymaga obecnie minimum Windows 7 SP 1 w wersji 64-bit, ale zalecane jest najnowszy Windows 10. Na wcześniejszych systemach program już się nie instaluje.
  6. W przypadku pracy wielostanowiskowej problem może leżeć po stronie serwera MySQL, prosimy sprawdzić czy serwer został zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z zaleceniami. Praca wielostanowiskowa nie jest możliwa z bazą SQLite udostępnianą na udziale sieciowym.
  7. Problemy z podpisem kwalifikowanym często są spowodowane przez błędne uprawnienia lub przestarzałe oprogramowanie obsługujące kartę kryptograficzną, należy przeinstalować program obsługujący kartę, pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony dostawcy certyfikatu i zainstalować "jako administrator". Ewentualnie zainstalować ponownie certyfikat w magazynie certyfikatów osobistych.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl